Διοικητική Οργάνωση


Διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ

 

 

Οι υπηρεσίες του ΤΠΔΥ αναδιαρθρώνονται και συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης που αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

1. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

2. Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

3. Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

4. Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

5. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής

6. Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου

7. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

 

Οι με αριθμ. 1, 5, 6 και 7 οργανικές μονάδες αποτελούν ενιαίες υπηρεσίες του Ταμείου.

 

Οι οργανικές μονάδες 1,2,5,6 και 7 στεγάζονται στο ιδιόκτητο κτίριο του Ταμείου, επί της οδού Σταδίου 31, η οργανική μονάδα 4 στο κτίριο του ΤΠΟΕΚΕ επί της οδού Σοφοκλέους 4 και η οργανική μονάδα Β στο κτίριο ΤΑΔΚΥ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 4.