Πιθανές Ημερομηνίες Διεκπεραίωσης


 

 

Τ.Π.Δ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ TOMEA ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (2012-2013)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Λ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

699

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

782

2410

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

929

ΣΥΝΟΛΟ

2410

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

962

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

685

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

253

1900

ΣΥΝΟΛΟ

1900

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

825

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

975

1800

ΜΑΙΟΣ 2014

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1800

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

275

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

457

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

1068

1800

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1800

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

306

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

807

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

687

1800

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ

1800

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

268

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

995

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

537

1800

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ

1800

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

354

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

1062

1800

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

8 ΜΑΪΟΥ 2013

384

ΣΥΝΟΛΟ

1800

8 ΜΑΪΟΥ 2013

1044

20 ΜΑΪΟΥ 2013

756

1800

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ

1800

20 ΜΑΪΟΥ 2013

209

 

 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

904

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

687

1800

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ

1800

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

229

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

79

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

1503

1811

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ

1811

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

719

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

235

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

285

1800

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

561

ΣΥΝΟΛΟ

1800

ΣΥΝΟΛΟ

20.521

20.521

ΑΘΗΝΑ 20/02/2014