Πιθανές Ημερομηνίες Διεκπεραίωσης


 

 

O προγραμματισμός των πληρωμών των εφάπαξ βοηθημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο όσον αφορά τη μηνιαία ροή των χρημάτων της επιχορήγησης για την εξόφληση τους, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Γι'αυτό θα υπάρχει Μηνιαία Ενημέρωση (στο μενού Νέα και Ανακοινώσεις) σύμφωνα με τη μηνιαία επιχορήγηση και την έκδοση των αντίστοιχων εφάπαξ βοθημάτων.

 

Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων