Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 10-12-2015.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007(ΦΕΚ150/Α/2007) και του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου αρ.31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.

 

 

Εκ του Τ.Π.Δ.Υ.