Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 06-11-2015.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανογραφικού και φωτοαντιγραφικού χάρτου για τις ανάγκες του ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007(ΦΕΚ150/Α/2007) και του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.

 

 

Εκ του Τ.Π.Δ.Υ.