Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 12-10-2015.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΤΠΔΥ, προϋπολογισμού 24.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118(ΦΕΚ150/Α/10-07-2007), Ν.4281/2014(ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.

 

 

Εκ του Τ.Π.Δ.Υ.