Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθημερινό καθαρισμό των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ΤΠΔΥ. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/03/2015

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τον καθημερινό καθαρισμό των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ΤΠΔΥ, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118(ΦΕΚ150/Α/10-07-2007), Ν.4281/2014(ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.