Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του ΤΠΔΥ. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 02-03-2015

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του ΤΠΔΥ (κτίριο και εξοπλισμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

Σύνολο προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 25.000,00€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου αρ.31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου αρ.31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.