Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων.Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17-11-2014.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων των κτιρίων στις οδούς Σταδίου αρ.31 & Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα και πλ. Λουδοβίκου αρ.4 στον Πειραιά ιδιοκτησίας του ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 9756,10€ πλέον του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.