Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παρατίνεται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), δια της εταιρείας Φ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο PremiumPropertyOperations και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3863/2010 άρθρα 49 και 75 προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του:

 

Διεύθυνση, ακίνητο

Ελάχιστο Μηνιαίο Μίσθωμα (€)

Σταδίου αρ.41, Αθήνα, επταώροφο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 7.453,12 τμ

56.000

Βουλής αρ.20 & Ερμού, Αθήνα, πενταώροφο με μεσοπάτωμα και πατάρι, συνολικής επιφάνειας 3.348,59 τμ

46.600

Σταδίου αρ.31, Αθήνα, υπόγειο, ισόγειο & μεσοπάτωμα συνολικής επιφάνειας 758,22 τμ

13.000

Σοφοκλέους αρ.4, Αθήνα, Ζ’ ορόφος 585 τμ

3.350

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Πειραιάς, ημιώροφος 15,60 τμ

50

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Πειραιάς, ημιώροφος 12,90 τμ

42

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Πειραιάς, Α’ όροφος 134,10 τμ

480

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Πειραιάς, Β’ όροφος 134,10 τμ

480

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Πειραιάς, Γ’ όροφος 134,10 τμ

790

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Πειραιάς, Δ’ όροφος 134,10 τμ

480

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Πειραιάς, Ε’ όροφος 134,10 τμ

790

 

Η καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως προσφορών παρατείνεται σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 34/03-09-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 10559 Αθήνα, 7ος όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 10559 Αθήνα, 6ος όροφος τηλ. 2103270510, 2103270553, e-mail: dritas@tpdy.gr. και στην εταιρεία PremiumPropertyOperations, Βάσσου 26, 11521, Αθήνα, τηλ. 2106444090, e-mail: info@ppo.gr.