Διεξαγωγή πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού στις 18-7-2014 για το έργο "Εκτέλεση εργασιών επισκευής, προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας"

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Εκτέλεση εργασιών επισκευής, προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας στο ψυκτικό συγκρότημα του κτιρίου επί της οδού Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων», προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.