Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση 7ου ορόφου επιφάνειας 134,10τ.μ.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση 7ου ορόφου επιφάνειας 134,10τ.μ. ακινήτου επί της πλατείας Λουδοβίκου αρ.4 στον Πειραιά ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715(ΦΕΚ-212/Α/10-09-1979).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Ως τιμή εκκινήσεως μισθώσεως του μισθίου του 7ου ορόφου του ακινήτου επί της πλατείας Λουδοβίκου αρ.4 στον Πειραιά ορίζεται το ποσό των 680,00 Ευρώ κατά μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαβή διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.