Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Εκμίσθωση καταστήματος

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση καταστήματος (Α΄ υπόγειο 330τμ, Ισόγειο 328τμ, Πατάρι 160τμ) συνολικής επιφάνειας 818τ.μ. ακινήτου επί της οδού Σταδίου αρ.31 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715(ΦΕΚ-212/Α/10-09-1979).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Ως τιμή εκκινήσεως μισθώσεως του μισθίου του καταστήματος του ακινήτου επί της οδού Σταδίου αρ.31 στην Αθήνα ορίζεται το ποσό των 12.152,00 Ευρώ κατά μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαβή διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.

 

 

Εκ του Τ.Π.Δ.Υ.