Πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για το έργο Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των ακινήτων που βρίσκονται στις οδούς Σταδίου αρ.31 και Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίαςΤ.Π.Δ.Υ.», προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.