Ανακοίνωση σχετικά με την εξυπηρέτηση κοινού από 15-12-2016 έως 19-12-2016.

Λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την έκδοση εφάπαξ βοηθημάτων το ΤΠΔΥ δε θα εξυπηρετεί το κοινό από 15-12-2016 έως 19-12-2016. Το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο στο Πρωτόκολλο.