Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 01-12-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 706 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων την 01-12-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 22-11-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 και εφεξής