Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 22-11-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 2.136 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων στις 22-11-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 04-11-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 και εφεξής.