Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 20-10-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 148 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων στις 20-10-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 20-10-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 έως 31-12-2013.