Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 1-9-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.655 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων την 01-09-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 22-08-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 έως 31-12-2013.