Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 3-8-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.526 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων την 03-08-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 05-07-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 έως 31-12-2013.