Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 15-7-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.521 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων την 15-7-2016 με ημερομηνία παραλαβής πράξης μέχρι και την 22-5-2014 και αφορούν αποχωρήσεις από 1-9-2013 έως 31-12-2013.