Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/11/2014

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), δια της εταιρείας Φ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο Premium Property Operations και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3863/2010 άρθρα 49 και 75 προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του:

Διεύθυνση, ακίνητο

Ελάχιστο Μηνιαίο Μίσθωμα (€)

Σταδίου αρ.41, επταώροφο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 7.453,12 τμ

48.120,00

Σταδίου αρ.31, υπόγειο, ισόγειο & μεσοπάτωμα συνολικής επιφάνειας 758,22 τμ

8.400,00

Σοφοκλέους αρ.4, Ζ' ορόφου 585 τμ

2.592,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 ημιώροφος 15,60 τμ

50,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 ημιώροφος 12,90 τμ

42,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Α' όροφος 134,10 τμ

480,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Β' όροφος 134,10 τμ

480,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ. 4 Γ' όροφος 134,10 τμ

790,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Δ' όροφος 134,10 τμ

480,00

Πλατεία Λουδοβίκου αρ.4 Ε' όροφος 134,10 τμ

790,00

 

Ως καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως προσφορών ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 10559 Αθήνα, 7ος όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 10559 Αθήνα, 6ος όροφος τηλ. 2103270510, e-mail: dritas@tpdy.gr. και στην εταιρεία Premium Property Operations, Βάσσου 26, 11521, Αθήνα, τηλ. 2106444090, e-mail: info@ppo.gr.