Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων - Εξόφληση εφάπαξ βοηθημάτων από Κρατική Επιχορήγηση.

 

Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα μπορούν να εισπράττουν το εφάπαξ βοήθημα τους οι συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων για τους οποίους ισχύουν σωρευτικά οι εξής δύο περιπτώσεις :

 

1.  Αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους μέχρι 31/08/2013.

 

2.  Παρελήφθη η συνταξιοδοτική τους Πράξη από το ΤΠΔΥ από Ιούλιο 2013 έως και 4 Οκτωβρίου 2013.