Μειώσεις εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'12-11-2012)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) στους ασφαλισμένους του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μειώνεται το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος ως εξής :

Α) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/01/2010 έως 31/07/2010

34,27 % μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 έως 31/12/2010 και

38,14% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/01/2011 και εφεξής

Β) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

42,29% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά

Γ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

36,94% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά

Δ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

52,21% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά

Ε) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

6,19% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά