Κωδικοί στην ΕΑΠ της τακτικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ - Κωδικοί στην ΕΑΠ της έκτακτης εισφοράς 1% Ν. 3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΕΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί στην ΕΑΠ της τακτικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ είναι:

 

4013601

ΤΠΔΥ

Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 4%

4013604

ΤΠΔΥ

Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εξαγορά

4036300

ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ

ΤΠΔΥ  Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 4% (πρώην Ν.103/75)

4013900

ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδας 4%

4050800

ΤΠΔΥ-ΤΠΠΤΝ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών

4024800

ΤΠΔΥ-ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικού Βιομηχανικού κ' Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου5%+ 3,5%

4038803

ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων 1% παλαιοί ασφαλισμένοι

4038804

ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών Κοινοτικών  Υπαλλήλων 4% νέοι ασφαλισμένοι

4038805

ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων εξαγορά.

Οι κωδικοί στην ΕΑΠ της έκτακτης εισφοράς 1% Ν. 3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ είναι:

 

4013605

ΤΠΔΥειδική εισφορά1% 

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

4036304

ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ  ειδική εισφορά1%

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (πρώην 103/75)

4013901

ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ ειδική εισφορά 1%

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου

4050801

ΤΠΔΥ- ΤΠΠΤΝ

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών

4024801

ΤΠΔΥ- ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ ειδική εισφορά 1%

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

4038808

ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ειδική εισφορά 1%

ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

Σας εφιστούμε την προσοχή ώστε κάθε κράτηση που αφορά στους Τομείς του ΤΠΔΥ να αποδίδεται στο σωστό κωδικό από τους παραπάνω αναφερόμενους.

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Οσοι Φορείς αποδίδουν τις μηνιαίες τακτικές εισφορές και την ειδική εισφορά 1%  μέσω Τράπεζας,  θα πρέπει να καταθέτουν στους κάτωθι λογαριασμούς:

 

Α' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών 

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Αρ. Λογ/σμού 040/545040-32

ΙΒΑΝ GR 59 0110 0400 0000 0405 4504 032

 

Β' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Αρ. Λογ/σμού 040/546696-29

ΙΒΑΝ GR 58 0110 0400 0000 0405 4669 629

 

Γ' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών

 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας Αρ. Λογ/σμού 85305972

ΙΒΑΝ GR 77 0120 5540 0000 0008 5305 972

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΔΟΥ

Οσοι Φορείς αποδίδουν μέσω ΔΟΥ:

Α' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στον ΚΑΕ 82627

Β' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

 Στον ΚΑΕ 83781

Γ' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στον ΚΑΕ 82881

 

Το ΤΠΔΥ  Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Α' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών, στεγάζεται επί της οδού Σταδίου 31, Τ.Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 3270500.

Το ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών Κοινοτικών υπαλλήλων, Β' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών, στεγάζεται επί της οδού Σοφοκλέους 4, 10559 Αθήνα τηλ.210 3270417-427.

Το ΤΠΔΥ Τομέας Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ΤΠΟΕΚΕ, ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ, ΤΠΠΤΝ, Γ' Δ/νση Εφάπαξ Παροχών, στεγάζεται επί της οδού Σοφοκλέους 4, 10559 Αθήνα, τηλ. 210 3270401-416.