Κατάργηση επισπεύσεων ασφαλιστικών παροχών

Με την υπ'αριθ. 7/16-2-2011 Απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε να μην χορηγείται καμία επίσπευση ασφαλιστικής παροχής εώς ότου το εποπτεύον Υπουργείο καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα δύναται το Δ.Σ να χορηγεί επισπεύσεις ασφαλιστικών παροχών.

 

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Επιπλέον, τονίζεται ότι δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση επίσπευσης για την κατ΄εξαίρεση έκδοση του εφάπαξ βοηθήματος και όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί δε θα εξεταστούν.