Προμήθειες


Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αυτοτελούς πολυώροφου κτιρίου.

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αυτοτελούς πολυώροφου κτηρίου, συνιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α. (75 %) και του Τ.Π.Δ.Υ. (25 %) επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου 26 και Κουμουνδούρου, Αθήνα.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 10-12-2015.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007(ΦΕΚ150/Α/2007) και του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 06-11-2015.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής, μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανογραφικού και φωτοαντιγραφικού χάρτου για τις ανάγκες του ΤΠΔΥ.

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 12-10-2015.

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΤΠΔΥ, προϋπολογισμού 24.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118(ΦΕΚ150/Α/10-07-2007), Ν.4281/2014(ΦΕΚ160/Α/2014).

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών από τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων.Ημ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2015.

 

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100 τ. Α΄), όπως  αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 10 με το άρθρο 17 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 τ. Α΄)

2. Την υπ' αριθμ. 13η/29-04-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ, των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, την 25/05/2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00΄ π.μ. σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις να προσέλθουν στον 6ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.), στην οδό Σταδίου, αρ. 31 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ.

 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθημερινό καθαρισμό των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ΤΠΔΥ. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/03/2015

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τον καθημερινό καθαρισμό των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ΤΠΔΥ, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118(ΦΕΚ150/Α/10-07-2007), Ν.4281/2014(ΦΕΚ160/Α/2014).

 

 

 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του ΤΠΔΥ. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού 02-03-2015

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του ΤΠΔΥ (κτίριο και εξοπλισμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)».Ημ. διεξαγωγής διαγωνισμού 12-1-2015.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των κτιρίων στις οδούς Σταδίου αρ.31 & Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων.Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17-11-2014.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων των κτιρίων στις οδούς Σταδίου αρ.31 & Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα και πλ. Λουδοβίκου αρ.4 στον Πειραιά ιδιοκτησίας του ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 9756,10€ πλέον του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

 

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παρατίνεται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), δια της εταιρείας Φ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο PremiumPropertyOperations και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3863/2010 άρθρα 49 και 75 προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του:

Διεξαγωγή πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού στις 18-7-2014 για το έργο "Εκτέλεση εργασιών επισκευής, προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας"

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Εκτέλεση εργασιών επισκευής, προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας στο ψυκτικό συγκρότημα του κτιρίου επί της οδού Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων», προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο "Εκτέλεση εργασίων, επισκευής, προμήθεια και αντικατάστασης ψυκτικής μονάδας"

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Εκτέλεση εργασιών επισκευής, προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας στο ψυκτικό συγκρότημα του κτιρίου επί της οδού Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων», προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθημερινό καθαρισμό των χώρων του ΤΠΔΥ

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το έργο «Καθημερινός καθαρισμός των χώρων του ΤΠΔΥ.»

 

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ΤΠΔΥ προσκαλεί τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του άρθρου 49, Ν. 3863/2010, που είναι εγγεγραμμένες και έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών [Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.] και έχουν λάβει πιστοποίηση: για την κατηγορία Γ εκτίμηση ακινήτου και την κατηγορία Δ περί της διαμεσολάβησης για μίσθωση ακινήτων, να υποβάλλουν προτάσεις για την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης των κάτωθι ακινήτων:

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση 7ου ορόφου επιφάνειας 134,10τ.μ.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση 7ου ορόφου επιφάνειας 134,10τ.μ. ακινήτου επί της πλατείας Λουδοβίκου αρ.4 στον Πειραιά ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ-ΤΠΟΕΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715(ΦΕΚ-212/Α/10-09-1979).

 

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Εκμίσθωση καταστήματος

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση καταστήματος (Α΄ υπόγειο 330τμ, Ισόγειο 328τμ, Πατάρι 160τμ) συνολικής επιφάνειας 818τ.μ. ακινήτου επί της οδού Σταδίου αρ.31 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715(ΦΕΚ-212/Α/10-09-1979).

 

Πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για το έργο Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των ακινήτων που βρίσκονται στις οδούς Σταδίου αρ.31 και Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίαςΤ.Π.Δ.Υ.», προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

 

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την συντήρηση ανελκυστήρων του ΤΠΔΥ

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Ανάδειξη συντηρητή εννέα (9) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων σε κτίρια ιδιοκτησίας Τ.Π.Δ.Υ.», προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).