Συχνές Ερωτήσεις


Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή του χρηματικού βοηθήματος (εφαπαξ) ενώ είμαι εν' ενεργεία δημόσιος υπάλληλος;

Σε καμία περίπτωση. Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται μόνο με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου αρκεί να πληρούνται και οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Από ποια τράπεζα μπορώ να εισπράξω το εφάπαξ βοήθημα:

Ανάλογα τον Τομέα στον οποίο ανήκετε μπορείτε να το εισπράξετε από:

1)Την Εθνική Τράπεζα αν ανήκετε στον Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, στον Τομέα Υπαλλήλων ΕΒΕΒΕΚ, στον Τομέα Προσωπικού Ταμείου Νομικών και στον Τομέα Ορθοδόξου και Εφημεριακού κλήρου της Ελλάδος.

2) Την Εμπορική Τράπεζα αν ανήκετε στον Τομέα Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

 

Το εφάπαξ βοήθημα κατατίθεται στον προσωπικό μου λογαριασμό;

Όχι. Εισπράττεται από την ανάλογη τράπεζα με χρηματικό ένταλμα που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον ασφαλισμένο.

 

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχω στην κατοχή μου κατά την είσπραξη του εφαπαξ;

Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική Ενημερότητα, Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής

Μπορώ να προσφύγω κατά της Απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος;

Μπορείτε να προσφύγετε εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που δικαιούμαι για να εισπράξω το εφάπαξ;

Έξι μήνες.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν το εισπράξω μέσα σε έξι (6) μήνες από την τράπεζα;

Με την πάροδο των έξι μηνών το χρηματικό σας ένταλμα (εφάπαξ βοήθημα) επιστρέφεται από την Τράπεζα ανεκτέλεστο. Με μία αίτηση επανέκδοσης, το Τ.Π.Δ.Υ. έχει την υποχρέωση να επανεκδώσει το χρηματικό σας ένταλμα.

Μπορώ να εισπράξω το εφάπαξ βοήθημα από τράπεζα του εξωτερικού;

Το εφάπαξ εισπράττεται μόνο από την Εθνική ή Εμπορική Τράπεζα και τα υποκαταστήματα τους, ανάλογα τον τομέα στον οποίο ανήκετε στην Ελληνική Επικράτεια.

Κατά τις τρίμηνες αποδοχές μου γίνεται κράτηση υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ.;

Οι κρατήσεις υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. γίνονται μέχρι την τελευταία μέρα μισθοδοσίας του ασφαλισμένου με τακτικές αποδοχές. Στην περίπτωση που κακώς έχουν γίνει μπορούν να επιστραφούν με αίτηση του ασφαλισμένου ως αχρεωστήτως παρακρατηθείσες.

Δικαιούμαι και άλλου είδους παροχές από το Ταμείο;

Το ΤΠΔΥ χορηγεί αποκλειστικά και μόνο εφάπαξ βοήθημα.