Τμήμα Ελέγχου


Αρμοδιότητες

 

 

Η αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως προς την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και την απόδοση εισφορών.